Cariad tuag at dylunio dwyieithog...

Gyda blynyddoedd o brofiad o ddylunio'n ddwyieithog rydym yma i helpu gwsmeriaid ar eu taith creadigol i ddatblygu eu busnesau.

Bragdy Lleu
Dylunio ac Argraffu / Gwe / Brandio / Pecynnu / Darlunio / Dwdlo ac Amser Rhydd
Môn ar Lwy
Dylunio ac Argraffu / Gwe / Brandio / Pecynnu
Beri Da
Dylunio ac Argraffu / Brandio / Pecynnu / Darlunio
Dref Werdd
Dylunio ac Argraffu
Parc Glynllifon
Dylunio ac Argraffu / Brandio
Pant Du
Dylunio ac Argraffu / Brandio / Pecynnu
Antur Stiniog
Dylunio ac Argraffu / Gwe / Brandio
Y Cwt Mwg / Y Cwt Caws
Dylunio ac Argraffu / Brandio / Pecynnu / Darlunio
Becws Islyn
Brandio / Pecynnu / Darlunio
Llaethdy Llŷn
Dylunio ac Argraffu / Brandio / Pecynnu
Fforum Gelf Ynys Môn
Dylunio ac Argraffu
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Dylunio ac Argraffu
Nant Gwrtheyrn
Dylunio ac Argraffu / Brandio

Cysylltu â Ni

I sgwrsio am eich prosiect cyffrous….

01286 882561
[email protected]

10 Heol y Dŵr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6LR

Anfon

Pwy yw Gringo?

Rydyn ni’n gwybod… mae’n enw rhyfedd ar gwmni o Gymru. Roedd sefydlwr Dylunio Gringo, Justin Davies, wedi teithio’r byd a gweithio dramor. Roedd o’r farn fod ‘gringo’ yn addas i gwmni newydd oedd am sefyll allan, arloesi a bod yn wahanol. Mae hefyd yn helpu fod y gair yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg.

Rydyn ni wedi ein lleoli yng nghalon Eryri ac yn helpu busnesau i gyrraedd eu nod mewn dylunio a marchnata ers dros 10 mlynedd. Credwn yn gryf y gall cyfathrebu effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg hybu llwyddiant eich cwmni yng Nghymru, gwlad sydd bellach yn enwog oherwydd ei chynnyrch o safon.

Os oes gennych brosiect hoffech ei drafod gyda ni, o frandio, dylunio gwe a phecynnu bwyd i bopeth yn y canol, cysylltwch gan ddefnyddio ein manylion isod, neu galwch mewn i’r stiwdio am baned a sgwrs.