Dylunio gwefan Crys-T Dylunad taflen Dylunad taflen Dylunad taflen Dylunad baner Dylunad gwahoddiad Dylunad gwahoddiad

Antur Stiniog

Mae Antur Stiniog yn rhedeg y llwybr beicio lawr mynydd ym Mlaenau Ffestiniog sydd bellach yn gael ei adnabod gan bobl yn y maes fel un o’r rhai gorau yn y byd. Mae gan y criw cyflenwad di-ddiwedd o egni ac y bwriad oedd i drio dal yr egni yma o fewn y brand a’r deunydd marchnata.

Gwaith

Dylunio ac Argraffu / Gwe / Brandio

Yn Ôl

Cysylltu â Ni

I sgwrsio am eich prosiect cyffrous….

01286 882561
post@gringodesign.co.uk

10 Heol y Dŵr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6LR

Anfon

Pwy yw Gringo?

Rydyn ni’n gwybod… mae’n enw rhyfedd ar gwmni o Gymru. Roedd sefydlwr Dylunio Gringo, Justin Davies, wedi teithio’r byd a gweithio dramor. Roedd o’r farn fod ‘gringo’ yn addas i gwmni newydd oedd am sefyll allan, arloesi a bod yn wahanol. Mae hefyd yn helpu fod y gair yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg.

Rydyn ni wedi ein lleoli yng nghalon Eryri ac yn helpu busnesau i gyrraedd eu nod mewn dylunio a marchnata ers dros 10 mlynedd. Credwn yn gryf y gall cyfathrebu effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg hybu llwyddiant eich cwmni yng Nghymru, gwlad sydd bellach yn enwog oherwydd ei chynnyrch o safon.

Os oes gennych brosiect hoffech ei drafod gyda ni, o frandio, dylunio gwe a phecynnu bwyd i bopeth yn y canol, cysylltwch gan ddefnyddio ein manylion isod, neu galwch mewn i’r stiwdio am baned a sgwrs.