Y cynnyrch Y cynnyrch Y cynnyrch Y cynnyrch Dylunad taflen Dylunad taflen Logo

Llaethdy Llŷn

Mae’r llaethdy yma ym Mhen Llŷn yn gwmni newydd sydd wedi cymryd fyny’r sialens o gynhyrchu a gwerthu llaeth. I goroesi mewn marchnad cystadleuol iawn roedd hi’n angenrheidiol bod y labeli angen denu sylw ar y silffoedd ac rydym yn falch iawn o ddweud bod y cwmni yn gwneud yn wych!

Gwaith

Dylunio ac Argraffu / Brandio / Pecynnu

Yn Ôl

Cysylltu â Ni

I sgwrsio am eich prosiect cyffrous….

01286 882561
[email protected]

10 Heol y Dŵr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6LR

Anfon

Pwy yw Gringo?

Rydyn ni’n gwybod… mae’n enw rhyfedd ar gwmni o Gymru. Roedd sefydlwr Dylunio Gringo, Justin Davies, wedi teithio’r byd a gweithio dramor. Roedd o’r farn fod ‘gringo’ yn addas i gwmni newydd oedd am sefyll allan, arloesi a bod yn wahanol. Mae hefyd yn helpu fod y gair yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg.

Rydyn ni wedi ein lleoli yng nghalon Eryri ac yn helpu busnesau i gyrraedd eu nod mewn dylunio a marchnata ers dros 10 mlynedd. Credwn yn gryf y gall cyfathrebu effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg hybu llwyddiant eich cwmni yng Nghymru, gwlad sydd bellach yn enwog oherwydd ei chynnyrch o safon.

Os oes gennych brosiect hoffech ei drafod gyda ni, o frandio, dylunio gwe a phecynnu bwyd i bopeth yn y canol, cysylltwch gan ddefnyddio ein manylion isod, neu galwch mewn i’r stiwdio am baned a sgwrs.