Dylunio gwefan Dyluniad poster Dyluniad poster Cardiau busnes Cardiau busnes Darlunio cymeriadau

Bragdy Lleu

Bragdy crefft fach o Ddyffryn Nantlle yw Bragdy Lleu ac mae enw’r cwmni yn dod o gymeriad sy’n rhan o’r hanesion Mabinogi lleol. Roedd hwn yn gyfle gwych i ni greu labeli oedd wedi selio ar gymeriadau o’r stori tra’n paru nhw gyda nodweddion y gwahanol gwrw.

Gwaith

Dylunio ac Argraffu / Gwe / Brandio / Pecynnu / Darlunio / Dwdlo ac Amser Rhydd

Yn Ôl

Cysylltu â Ni

I sgwrsio am eich prosiect cyffrous….

01286 882561
[email protected]

10 Heol y Dŵr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6LR

Anfon

Pwy yw Gringo?

Rydyn ni’n gwybod… mae’n enw rhyfedd ar gwmni o Gymru. Roedd sefydlwr Dylunio Gringo, Justin Davies, wedi teithio’r byd a gweithio dramor. Roedd o’r farn fod ‘gringo’ yn addas i gwmni newydd oedd am sefyll allan, arloesi a bod yn wahanol. Mae hefyd yn helpu fod y gair yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg.

Rydyn ni wedi ein lleoli yng nghalon Eryri ac yn helpu busnesau i gyrraedd eu nod mewn dylunio a marchnata ers dros 10 mlynedd. Credwn yn gryf y gall cyfathrebu effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg hybu llwyddiant eich cwmni yng Nghymru, gwlad sydd bellach yn enwog oherwydd ei chynnyrch o safon.

Os oes gennych brosiect hoffech ei drafod gyda ni, o frandio, dylunio gwe a phecynnu bwyd i bopeth yn y canol, cysylltwch gan ddefnyddio ein manylion isod, neu galwch mewn i’r stiwdio am baned a sgwrs.