Pwy yw Gringo?

Rydyn ni’n gwybod… mae’n enw rhyfedd ar gwmni o Gymru. Roedd sefydlwr Dylunio Gringo, Justin Davies, wedi teithio’r byd a gweithio dramor. Roedd o’r farn fod ‘gringo’ yn addas i gwmni newydd oedd am sefyll allan, arloesi a bod yn wahanol. Mae hefyd yn helpu fod y gair yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg.

Rydyn ni wedi ein lleoli yng nghalon Eryri ac yn helpu busnesau i gyrraedd eu nod mewn dylunio a marchnata ers dros 10 mlynedd. Credwn yn gryf y gall cyfathrebu effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg hybu llwyddiant eich cwmni yng Nghymru, gwlad sydd bellach yn enwog oherwydd ei chynnyrch o safon.

Os oes gennych brosiect hoffech ei drafod gyda ni, o frandio, dylunio gwe a phecynnu bwyd i bopeth yn y canol, cysylltwch gan ddefnyddio ein manylion isod, neu galwch mewn i’r stiwdio am baned a sgwrs.

01286 882561
post@gringodesign.co.uk

10 Heol y Dŵr | Penygroes | Caernarfon | Gwynedd | LL54 6PL

© Hawlfraint Dylunio Gringo Cyfyngedig. Cedwir pob hawl // Rhif cofrestru’r cwmni: 7686978

Gwasanaeth Dwyieithog yn cynnig: Brandio, Dylunio ar gyfer Argraffu, Logos, Darlunio, Dylunio Pecynnau, Ffotograffiaeth, Dylunio Gwefan